კურსი განიხილავს სამედიცინო სამეცნიერო ლიტერატურის კრიტიკული შეფასების, სამეცნიერო მუშაობის და კვლევის წარმოების საკითხებს.